Tjulträskdalen i Vindelfjällen

Tjulträskdalen i Vindelfjällen

vattenstuga200Tar man västerut från Ammarnäs längs Tjulån kommer man efter ca 8 kilometer till Stor-Tjulträsket. Det är en långsträckt och relativt djup fjällsjö med höga fjäll på södra sidan. För att komma längre västerut med båt åker man uppför en fors förbi Matsokudden, som är en av fyra bosättningar, som bebotts av samer som valde att bli bofasta. De levde av småskaligt jordbruk, renskötsel i mindre omfattning, jakt och  fiske. Det fanns också en duktig vapensmed i dalen.

Därefter kommer man upp på Lill-Tjulträsket en grundare sjö med mycket fågel. Sedan fortsätter man upp längs Servvejuhka fram till Båthuset. Därifrån fortsätter man till fots. Efter fyra kilometer kommer man till STF´s fjällstuga, Serve. På vägen dit har man under sommaren möjlighet att upptäcka ett stort antal blommor på Givnjuovárdduo´s sydsida.

På flera ställen i dalen finns fångstgropssystem som är tecken på att det bott människor i dalen i sedan lång tid tillbaka.